Heeft u een verwijzing nodig

U kunt op eigen initiatief een afspraak maken met een podotherapeut. U heeft in eerste instantie geen verwijsbrief van uw (huis)arts of medisch specialist nodig om voor deze zorg in aanmerking te komen.

Wat neemt u mee bij een eerste bezoek

  • geldig identiteitsbewijs;
  • geldige zorgverzekeringspas;
  • (sport)schoenen die u veel draagt.
  Door de podotherapeut is een formulier, directe toegankelijkheid podotherapie (DTP) opgesteld. Vult u deze vragenlijst voor uw bezoek in en neemt u de vragenlijst mee bij u eerste consult. Klik hier voor het formulier

Wordt uw behandeling vergoed

Het onderzoek, de therapie en de behandeling van de podotherapeut wordt vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en veelal geen verwijzingen van uw (huis)arts meer nodig is.

Vergoeding diabetes voetzorg

Heeft u diabetes? Dan is onder bepaalde voorwaarden vergoeding vanuit uw basisverzekering mogelijk. Bijkomende voorwaarde is veelal dat de podotherapeut aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en ingeschreven staat bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wanneer uw huisarts of een andere medisch specialist diabetes mellitus bij u heeft vastgesteld en uit de jaarlijkse screening in de huisartsenpraktijk blijkt dat u door de diabetes mellitus een risico heeft op het krijgen van wondjes aan uw voeten (Sim’s classificatie 1 t/m 3) kunt u op verwijzing een afspraak maken met een podotherapeut.

Medisch noodzakelijke voetzorg voor mensen met diabetes mellitus wordt vergoed uit de basisverzekering wanneer: er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden; er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld. Overige (verzorgende) voetzorg waartoe uzelf niet in staat bent, valt (helaas) niet onder medisch noodzakelijke zorg.

De podotherapeut kan een pedicure inschakelen om behandelingen uit te voeren. Voor de ontvangen DM-voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure ontvangt u nooit een factuur. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg. Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen

BRON: NVvP
NVVP Lid
Kwaliteitsregister Paramedici
Fits Your Feet